روایت در لکنت

مقاله‌ی تحلیلی انتقادی «روایت در لکنت، لکنت در روایت»

تحلیل و بررسی روایت و انواع و ابزار آن در رمان لکنت
نوشته‌ی فرخنده حق‌شنو
فصلنامه‌ی نقد کتاب

litbr-v1n3p181-fa

10
اشتراک‌گذاری